Bild-0-4
Bild-0-2
Bild-28
previous arrow
next arrow
Slide 1
Långhults Marktjänst
Långhults Marktjänst
Långhults Marktjänst
Pascal Entreprenad
Gislaved Recycling

Tre systerföretag presenterar sig

LÅNGHULTS MARKTJÄNST
Vi utför anläggnings- och markarbeten; asfaltering, grundläggning av byggnader, rörschakter, enskilda avlopp, markbyggnad, stenläggning och
stenarbeten. Vi har lång yrkeserfarenhet, bred kompetens och en ansenlig maskinpark. Vi är diplomerade för anläggning av enskilda avlopp.
I första hand vänder oss till industrier, fastighetsbolag, byggnadsföretag, kommuner och landsting.

Ett av företagets kännemärken är de gammaldags dubbelmurar av natursten som kan ses på olika platser i Västbo och Östbo.

Alla tre företag har huvudkontor och lager på Rastamossen, strax söder om Gislaved.

Tre systerföretag presenterar sig

PASCAL ENTREPRENAD   >>Ta mig till Pascal Entreprenad
Vi utför allt från grovschakter för vägar, ledningar och grunder till grävning i trädgårdar och garageinfarter samt schaktarbeten inom jordbruk och skogsbruk och även snöröjning och halkbekämpning.

Vi sanerar förorenade markområden, bl a industritomter. I samarbete med miljökontrollanter gräver vi ut förorenad jord som transporteras till upparbetningsanläggningar eller specialdeponier.

Vi utför trailertransporter av alla tunga maskintyper; entreprenadmaskiner, skogsmaskiner och verkstadsmaskiner och vi har tillgång till lastväxlarflak.

Leveranser av jord och grus görs i både stora och små volymer.

Alla tre företag har huvudkontor och lager på Rastamossen, strax söder om Gislaved.

Tre systerföretag presenterar sig

GISLAVED RECYCLING >>Ta mig till Gislaved Recycling
Vi utför återvinningsarbeten av rivningsmaterial; bl a betong, asfalt, schaktmassor och trä. Betongen krossas till fyllnadsmaterial. Asfalten krossas och anrikas för att användas till en kostnadseffektiv kallbeläggning av vägar och planer. Trä flisas till energiråvara.

De tre företagen förfogar över en komplett maskinpark; band- och hjulgrävare, lastfordon, hjullastare och ett antal övriga maskiner, bl a hydraulhammare, sopmaskin, vibratorplatta, självgående vält, asfaltsläggare, dumper och traktor med tippkärra

Alla tre företag  har huvudkontor och lager på Rastamossen, strax söder om Gislaved.