gammaldags stenmur

LÅNGHULTS MARKTJÄNAST ändrar FAKTURERINGSADRESS

Långhults Marktjänst AB (556310-1863) har från och med 2020-11-16 ny faktureringsadress.
Som leverantör till Långhults Marktjänst är det viktigt att ni uppdaterar era register med de nya adressuppgifterna.
Observera att även mailadressen för fakturor ändras.

Fakturor till Långhults Marktjänst kan skickas på tre olika sätt: e-faktura, PDF-faktura eller pappersfaktura.

De elektroniska alternativen är att föredra då det är smidigare, säkrare och bra för miljön.

Faktureringsadress:
Långhult Marktjänst AB
SC7365563101865
Box 171
831 22 Östersund

Denna adress gäller endast fakturor. Fakturorna går direkt till vår skanningsleverantör och passerar inte Långhults Marktjänst.
Korrekt faktureringsadress ska alltid anges, oavsett fakturaformat.

Referens måste anges på fakturan samt projektnummer enligt formatet AOPxxxx.1 (ex AOP1608.1).

E-faktura via VAN-operatör Crediflow
GLN-kod:
7365563101865

PEPPOL-ID:0007:5563101863

För tekniska frågor gällande e-fakturor, kontakta: kundservice@crediflow.se eller per telefon 042-127050

PDF-faktura
E-postadress:
faktura@langhult.se

Vänligen observera att ni endast får skicka en faktura per PDF-fil, dock kan man maila in flera PDF-filer i samma mail.

Fakturor som inte motsvarar ovanstående krav kommer att sändas tillbaks till er för komplettering/åtgärd.

Vänligen uppdatera Ert kundregister med denna information.

Har du frågor kontakta per mail: Mail till Ezedin Dzemat