Välkommen till Långhults Marktjänst

Långhults Marktjänst erbjuder kompletta arbeten inom markanläggning.

Vår affärsidé är att sälja anläggnings- och markarbeten, såsom asfaltering, grundläggning av byggnader, rörschaktning, anläggning av enskilda avlopp, markbyggnad, stenläggning och stenarbeten.

Självklart inkluderar Långhults Marktjänst, i varje steg av företagets arbete ett stort kvalitets- och miljömetvetande.

 

 

ROT

Nya regler för ROT-avdrag den 1 januari 2016.

Mer info

REFERENSER

Efter att ha verkat i branschen i många år har vi gott om referenser.

Mer info

PROJEKT

Läs om våra olika projekt, t ex på Värnamo Sjukhus.

Mer info

PORTFOLIO

Välkommen att bläddra i vår nya portfolio.

Mer info