MARKARBETE

Utfört på Västbo Transport AB i Smålandsstenar 2012

Markbearbetning
Markbearbetning
Markbearbetning
Markbearbetning
Västbo Transport AB
Västbo Transport
previous arrow
next arrow
Slider

Tidigare projekt

Bland de tidigare projekt som Långhults Marktjänst har varit involverade i kan nämnas följande:

EAB i Smålandsstenar

  • Markarbete i samband med uppförande av fabriksbyggnader.

Fjärrvärme i Anderstorp

  • Gräv- och schaktningsarbete

Värnamo Sjukhus

  • Tillbyggnad av södra entrén
  • Nya operationslokaler
  • Ny angöringsväg
  • Om- och tillbyggnad av parkeringar vid södra entrén
  • Kvarteret Lyckan Finnvedsbostäder, Värnamo

Ny Värmekulvert

  • Renovering av utemiljö, plattor, lekytor m m
  • Bautastenen Luddögatan, Värnamo

50 lägenheter i sexvåningshus