Tidigare projekt

Bland de tidigare projekt som Långhults Marktjänst är involverade i kan nämnas följande:

Värnamo Sjukhus

  • Tillbyggnad av södra entrén
  • Nya operationslokaler
  • Ny angöringsväg
  • Om- och tillbyggnad av parkeringar vid södra entrén
  • Kvarteret Lyckan Finnvedsbostäder, Värnamo

Ny Värmekulvert

  • Renovering av utemiljö, plattor, lekytor m m
  • Bautastenen Luddögatan, Värnamo

50 lägenheter i sexvåningshus

  • Värnamo sjukhus 2016